35 AMENINȚAREA LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ

Tragedia veacurilor 4 septembrie 2021

AMENINȚAREA LIBERTĂȚII DE CONȘTIINȚĂ
de Oana Tamazlicariu

Biserica papală nu va renunța la pretenția de infailibilitate
Fără greșeală deci, cu drept de viață și de moarte.
Râvnește la puterea care a avut-o înainte
Nu și-a schimbat năravul, nici dogmele „preasfinte.”

Așează cruci pe-altare, pe haine și biserici
Dar pune ca să jure pe-ai ei episcopi, clerici
Ca să se-mpotrivească și să îi prigonească
Pe cei ce nu-s de acord ca Papei să-i slujească.

Ea folosește ocazii, își extinde influența
Să recâștige lumea, îi place penitența
Iar cel ce-ngenunchează-naintea unui om
Se înjosește însuși, nu-i drept precum un pom.

Doar Dumnezeu e Cel la care să te-nchini
Nu-ți spune oful la spini și mărăcini.
Mijlocitor Isus e la Tatăl pentru noi
Vicar nu este Papa, ce-aruncă cu noroi.

„Ei leagă sarcini grele și cu anevoie de purtat”
Strecoară groaza-n inimi și vor neîncetat
Ca să trăiască-n lux, având antipatie
Pentru Scriptura care e dreaptă și e vie.

Căci dacă lumea Cartea citi-va cu folos
În ea găsi-va mila, dragostea lui Hristos.
Mântuitorul nostru n-a condamnat vreodată
Pe oameni la închisoare sau rug, ca Papa , iată.

„Fiul Omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor,
Ci ca să le mântuiască” El n-are dorința papistașilor
Ce vor ca să impună din nou ca să păzim
Duminica, sabatul cel fals, să îl sfințim.

Dar Biblia ne-avertizează de primejdia apropiată,
Biserica romană e cea apostaziată
Și cei ce se unesc cu ea ca să-i slujească,
Vor pierde mântuirea și viața cea cerească.

Treziți-vă voi oameni și vă împotriviți!
Acelor ce nu vor Sâmbăta să o păziți
Și îngrădesc a voastră deplină libertate
De conștiință dar și de moralitate.