37 SCRIPTURILE O APĂRARE SIGURĂ

SCRIPTURILE O APĂRARE SIGURĂ
de Oana Tamazlicariu

Scriptura este scutul ce se împotrivește
Puterii- amăgitoare a celui ce ispitește
Întreaga omenire și vrea să nu citim,
Ca să nu-i demascăm amarul său venin.

Numai aceia care mintea și-au întărit
Cu adevărul Bibliei, vor fi de neclintit.
Ora hotărâtoare la uși acuma este
Ascultați de Dumnezeu sau de orice poveste?

Mulți își întorc urechea și adevăr nu vor
El vine în conflict chiar cu un păcat minor
Satana le oferă plăceri ce le iubesc,
Învățătura sănătoasă să sufere… nu își doresc.

Curajul îți lipsește ori nu ești independent?
Să vezi ce Cartea spune, nu crede- orice curent.
„Căci multe căi i se par omului bune
Dar la urmă duc la moarte”, de asta ce vei spune?

Indicator există, de mine-acum depinde
„Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică”? răspunde
Mântuitorul astfel: „Ce este scris în Lege?
Cum citești în ea?” roagă-te și-o înțelege.

Căci neștiința n-are pentru cei tineri scuze
Nici cei bătrâni scutiți nu-s, de n-au pe a lor buze
Curatul adevăr, altfel pedeapsa vine Și cine calcă Legea va suporta rușine…

Dar „dacă vrea cineva să facă voia Lui
Va ajunge să cunoască învățătura” Domnului
Cu spiritul umil primi-va cunoștințe
Căci marele „Eu sunt”, expert e în științe.

În vremuri de restriște Duhul le amintește
Ce-au învățat frumos, mustrați duhovnicește,
Făgăduințe scumpe ce i-au însuflețit
Și adevăruri dragi care i-au întărit.