38 ULTIMA AVERTIZARE

Tragedia veacurilor 27 septembrie 2021

ULTIMA AVERTIZARE
de Oana Tamazlicariu

Un înger pogorât din cer, cu glas tare a zis:
”A căzut Babilonul mare” unde nimic n-a fost interzis.
Un alt glas se-auzi: ”Ieșiți din mijlocul ei poporul Meu”
,,Să nu fiți părtași păcatelor, ”căci ele miros greu.

Este descrisă aici o stare grozavă în lumea religioasă,
Cu fiecare lepădare de adevăr mințile se-ntunecă în masă,
Sfidând avertizările Lui Dumnezeu ei calcă
Poruncile din Decalog, credința lor e seacă.

Primesc al fiarei semn, duminica păzind
În conștiința lor, cu mâna nelucrând.
Sabatul va constitui o probă de credincioșie,
Nu suntem alarmiști, dar credeți în solie!

Bărbați ai rugăciunii vor merge cu zel sfânt,
Să facă cunoscut în ultim ceas, cu-avânt
Cuvântul Lui Hristos, ce mulți nu l-au știut,
Căci preoți l-au ascuns, au predicat ce-au vrut.

Dar ”toți ce voiesc să trăiască în evlavie, în Hristos Isus,
Vor fi prigoniți”, ei sunt apărătorii Adevărului de sus.
,,Arătați-ne din Cuvântul Lui Dumnezeu rătăcirea noastră”
Acest răspuns l-a dat și Luther, doriți și dumneavoastră?

Domnul pe care Îl slujim este în stare să ne scape,
Hristos a biruit păcatul și iată, e aproape,
El vine în curând, deja lumea e-nvinsă
De ce să te mai temi când ruga ți-e aprinsă?

Și voi copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul”
Sămânța semănată-și arată din nou rodul.
Prin raze de lumină se vede-n claritate,
Doar purul Adevăr pentru eternitate.