DEMASCARE ȘI JUDECATĂ

Tragedia veacurilor 13 februarie 2021

DEMASCARE ȘI JUDECATĂ
de Oana Tamazlicariu

Babilonul a căzut cum s-a profetizat,
Când Cirus l-a luat și l-a adăugat,
La marele Imperiu Medo-Persan de-atunci
Și n-a mai fost amenințare pentru părinți și prunci.

Pe Iuda-l cucerise, cum a văzut Isaia,
Mărețul Babilon cu faima și tăria,
Dar a sfârșit…căci Domnul mânia-și revărsă,
Peste acest Imperiu și-astfel îl ruină.

Va ruina și Roma, pe Satan cel viclean,
S-au îmbătat cu sânge de sfinți an după an.
Dar fi-vor nimiciți când va veni Stăpânul,
În ziua-nfricoșată, n-o rămânea niciunul.

Supremul Dumnezeu va stabili și locul
Și vremea potrivită, alege El și modul…
El hotărăște totul, distrugerea finală,
Demască nedreptatea atunci, orice greșeală.

Planeta zbuciumată avea-va din nou pace
Și toți vor fi egali, cum Domnului îi place.
Nimeni nu va pretinde că este mai presus,
Doar Dumnezeu domnește, Lui totu-i e supus.

„Acesta este Domnul în care ne încredeam”
Deci plini de veselie să fim din neam în neam.
„Și să ne bucurăm de mântuirea Lui”
Ce-a oferit-o-n dar la cruce, omului.