LUCRAREA DUHURILOR RELE

Tragedia veacurilor 6 august 2021

LUCRAREA DUHURILOR RELE
de Oana Tamazlicariu

Cu Lucifer au fost și ai săi îngeri din ceruri aruncați
Prin viclenia lor, încă strecoară răutate la cei neancorați
În Dumnezeu și care n-ascultă de a Sa Lege,
Se răzvrătesc, nutresc păcate, crezând că ei pot merge
În viață, fără de Hristos…dar se înșeală tare,
Ei nu mai sunt păziți, rămân fără salvare.
Și pace nu mai au, nici fericiți nu sunt,
Se zbat în necredință și-n întuneric crunt.

Doar bunul Dumnezeu e Cel care eliberează,
Oferă vindecare acelui ce-L urmează.
Și-ntinde a Sale brațe, cu dragoste invită
Iar toți ce vor iertare, în dar li-e oferită.
„Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El
Și-i scapă din primejdie,” e singurul lui țel.
Hristos a vindecat pe mulți demonizați,
Rupând lanțul robiei ce îi ținea legați.

„El poruncește cu stăpânire și cu putere duhurilor necurate
Și ele ies afară, ce-nseamnă astea toate?”
Că-n Domnul e puterea și Lui Îi aparține
Tot cerul și pământul și Lui i se cuvine,
A noastră închinare și slavă și mărire
Căci nu e dat alt Nume spre-a noastră mântuire.
Puterea celui rău pe noi ne-ar îngrozi,
De n-am găsi scăpare la Domnul zi de zi.

Lui Satan mult îi place ca să se deghizeze,
În ființe caraghioase cum îl vedem în poze.
De fapt, el se ascunde, se teme că vom ști
A sale scopuri rele și planurile mii.
Cuvântul lui Hristos ne dă multe exemple
De cum i-a ruinat cel rău chiar și prin temple
Pe mulți, ce n-au luat seama pe cine să slujească…
Dar noi știm că doar Domnul vrea să ne ocrotească.