OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC

Tragedia veacurilor 13 februarie 2021

LUMINĂ PRIN ÎNTUNERIC
de Oana Tamazlicariu

Fiecăruia îi este acordată o măsură de Lumină,
E adaptată la nevoia timpului pentru a trăi în tihnă.
E îndestulătoare ca omul să-mplinească
Lucrarea, ce i-a dat-o Hristos să săvârșească.

Dar nimeni n-a ajuns să înțeleagă Planul
Măreț de Mântuire, chiar de-a avut elanul,
„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre”
Poți spune tu că poți pătrunde printre astre?

Chiar proorocii…pe deplin n-au înțeles însemnătatea,
La ce li s-a descoperit, urma-n eternitatea
De ani ce se vor scurge, alții să afle rostul
Cuvintelor prezise, le-or dezlega ades…cu ruga, postul.

Nici ucenicii nu și-au amintit cuvintele Domnului Isus,
Ce arătau înainte, spre suferințele și moartea ce o avea de dus.
Chiar și atunci, în cameră, când Paștele-au mâncat,
Doreau după mărire și slavă de-mpărat.

Cu toate acestea lor, urma să li se dea
Să predice Scriptura, s-arate lumii Calea.
Pe drumul spre Emaus în inimi s-a aprins
La ucenici credința, trezindu-se din vis.

Schimbarea s-a produs, pe-Acela au găsit,
De care Moise a scris și s-a proorocit.
Acum erau continuu în Templu lăudând
De dragostea lui Hrist s-au prins cu suflet, gând.

Nici Miller peste ani n-a înțeles întreagă
Solia ce-a vestit-o, urmând ca să culeagă
Dezamăgirea, rodul cel mare, dureros
El a crezut că vine-atunci Domnul Hristos.

Dar la sfârșitul celor două mii trei sute zile,
Începe curățirea de Sanctuar, copile.
Iar Domnul mijlocește la Tatăl pentru tine,
Deci fii atent la fapte, până când El chiar vine!