ORIGINEA RĂULUI

Tragedia veacurilor 19 iulie 2021

ORIGINEA RĂULUI
de Oana Tamazlicariu

Păcatul este un intrus, călcarea Legii Lui divine,
În Univers,-naintea lui, zilele erau senine.
Tot cerul dădea ascultare lui Dumnezeu și lui Hristos,
Iubirea guverna acolo ca un principiu sănătos.

Dar într-o bună zi, Satana, ca heruvim ocrotitor
Și îmbrăcat în pietre scumpe ce străluceau ispititor,
S-a îngâmfat și a ajuns să își dorească înălțare
Mândria l-a orbit și-astfel, uită curând de ascultare.

„Voi fi ca Cel Preaînalt”, în inimă-și zicea,
Înțelepciunea și-a stricat-o și ifose-și dădea.
Râvnea după onoare și aștepta-nchinare,
Invidia pentru Hristos era destul de mare.

El n-a apreciat că Tatăl l-a înzestrat cu frumusețe
Nici că i-a dat slavă și cinste, ca să se poarte cu blândețe.
A început să-și răspândească nemulțumirea printre îngeri,
Față de Tatăl și-a Lui Lege, mereu venea cu plângeri.

Dar Dumnezeu în mila Sa, a suportat pe Lucifer
A așteptat să își îndrepte greșelile de caracter.
Nemulțumit fără motiv, el totuși nu s-a pocăit
Mândria l-a împiedicat, să se supună n-a voit.

El i-a atras pe unii îngeri de partea sa, i-a amăgit,
Pe Dumnezeu l-a acuzat și Legii s-a împotrivit.
Revoltă s-a făcut în cer, Satana a fost aruncat
Cu ai săi îngeri pe pământ, dar și aici a continuat…

Ca să înșele, doar că oameni erau acuma în vizor,
Iar scopul lui e să distrugă Legea lui Hrist încetișor.
Și duhul său domnește astăzi în ai neascultării fii
Ce nu doresc deloc mustrarea, nu vor să fie-ai Săi copii.

Când omul a păcătuit, Divinul Dumnezeu a dat
Pe al Său Fiu pe lemn să moară, căci Legea Sa-i de neschimbat.
Pedeapsa a căzut pe-Acela ce e egal cu al Său Tată
Ca să primim îndreptățirea printr-o viață fără pată.

Să biruim așa cum Domnul a biruit puterea celui
Ce rău făcu pământului și grea durere Cerului.
Prin „S-a sfârșit” sună un clopot de moarte pentru Lucifer
Căci „Te voi face ca cenușa”, în ziua aceea cei răi pier.