PERSECUȚIILE ȘI BISERICA PRIMARĂ

Tragedia veacurilor

PERSECUȚIILE ȘI BISERICA PRIMARĂ
de Oana Tamazlicariu

Cuvintele Lui Hrist mereu s-au împlinit,
Ierusalimul mare a fost chiar nimicit.
La ucenici atunci Le-a mai descoperit
Ce-aveau de înfruntat și-ades de pătimit.

Și până când în slava-i va fi ca El să vie,
Ai Lui dragi credincioși vor pribegi prin glie
Vor fi greu apăsați, bătuți pentru solie,
În lanțuri, închisoare aprinde-vor făclie.

În apriga prigoană credința și-au păstrat
Nealterată, pură și nu s-au eschivat.
Ascunși prin catacombe deloc nu au uitat,
Să mulțumească-ades de tot ce li s-a dat.

În încercări erau de Dumnezeu aproape,
Se-ncurajau mereu cu drag frate cu frate
Iar la sfârșit, când închideau și pleoape
O bucurie-aveau că sunt de a Lui parte.

Cu cât mai des noi suntem secerați de voi,
Cu-atât mai mult vom crește înapoi.
Creștinul are-n el un sânge de bun soi
Sămânța va rodi, va scoate alți eroi.

Aceasta le era deviza și cântarea
În timp ce focul, le mistuia suflarea.
Zadarnic le-a dorit Satan plecarea
De pe pământ, dar ei l-au biruit și n-au uitat chemarea.

Dacă tortura cruntă n-a reușit să-i facă
Pe cei puțini și drepți prin forță ca să tacă
Cel rău găsi o șiretenie să placă
Se strecură-n biserici ca mintea să le-o întoarcă.

Creștinii s-au unit cu cei păgâni
Ce tot spuneau că-s convertiți de-acum, nu-s câini.
Idolatria-n aluatul pentru pâini
Se-amestecă ușor prin erezii, minciuni.

Întotdeauna au fost două clase:
Unii dorind pe Hrist din mână să nu-L lase,
Iar alții ce greșesc cumplit în a lor case
Îl ocolesc pe El și adevărul ce-i roade pe la oase.

Printre cei doisprezece-a fost și-un vânzător
Cu ,,milă” pentru alții, mereu pentru popor.
Iar Anania, Safira uimitor
Iubeau mai mult câștigul ascuns, înșelător.

Dar nicio legătură, nicicând nu s-o vedea
Între lumina vie si –ntunecimea rea.
Abel urât de Cain a fost cât se putea
Căci adevărul doare și mustră pururea.

Iudeii-au lepădat, pe Domnu-au răstignit
Era Prea Sfânt Curat și nu L-au suferit.
Azi vrem s-avem cu toți un cuget iscusit
Să Îl primim pe-Acela ce mult ne-a prețuit.