POT OARE MORȚII SĂ NE VORBEASCĂ?

Tragedia veacurilor 25 august 2021

POT OARE MORȚII SĂ NE VORBEASCĂ?
de Oana Tamazlicariu

„Dacă vi se zice: întrebați pe cei ce cheamă morții
Și pe cei ce spun viitorul” și dau o șansă sorții
„Răspundeți: nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său?
Va întreba pe cei morți pentru cei vii”, deci pe cel rău?

„La Lege și la mărturie!” citește și ai să vezi ce scrie
Ca zorile să mai răsară, păstrează a ta credință vie.
Înfruntă-l pe Satana spunând ca și Isus : „stă scris”
Și nu fi amăgit de vorbele-i mieroase șoptite într-un vis.

„Căci ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă”
E chiar în fața noastră, grăbit, mereu aleargă.
Iar cine crede încă în duhuri vorbitoare
În vrăjitori și basme, nu va avea scăpare.

Satana săvârșește minuni, semne, coboară
Și foc din cer, pe oameni înșeală, înfioară.
El mintea le-o atrage ca să mai zăbovească
Și să nu ia aminte la Legea cea cerească.

Dar nimeni să nu fie vreodată amăgit
De spiritism, căci Domnul nu a îngăduit
Ca cei ce nu mai sunt să bântuie pe-ai lor.
Ei sunt doar praf, țărână, nu știu, nu văd, nu vor…

Dar tu care ești viu și ai înțelepciune,
Deosebește răul și vezi ce Domnul spune
Și-apoi: „fiindcă ai păzit Cuvântul răbdării Mele
Te voi păzi și Eu” în vremurile grele.