PROTESTUL PRINȚILOR

Tragedia veacurilor 27 noiembrie 2020

PROTESTUL PRINȚILOR

Poezie de Oana Tamazlicaru

În Spier, la Dietă-n curaj, statornicie
Rostiră acei prinți în plină vrednicie
Principii de esență și liberă gândire,
În conștiința lor și pentru omenire.

Protestul chiar a dat bisericii un nume
Erau deci protestanți și reformați în lume.
Învins-au papistași, cu Ferdinand luptară,
Au stat drepți ca și Luther singur odinioară.

Uimiți participanții Dietei au rămas
De prinți și doar furtună vedeau în al lor pas.
„Căci nu e-nvățătură mai sigură de-aceasta
Care e-n armonie cu Sfântă Cartea asta.”

„Ea este întru totul atât de necesară
Ușor de înțeles, întunericu-l doboară.
Noi suntem hotărâți prin Harul Celui Sfânt
Să predicăm curat, doar singuru-i Cuvânt.”

„Cum se găsește-n Vechiul și Noul Testament
Făr-a adăuga ceva, e contraargument.”
Acela ce clădește pe-această Temelie
Va-nvinge cu putere și răul prin solie.

„Și jugul cel impus, noi azi îl vom respinge”
Pe maiestatea sa dorim a o convinge
De dragostea, supusa și dreapta datorie
Ce noi o acordăm lui, vouă-n astă glie.

Puterea conștiinței e mai presus de toate
Biserică și Stat cu-abuzuri mari și late.
Noi trebuie s-ascultăm mai mult de Dumnezeu
Decât de oameni mari sau mici, ori de vreun zeu.

Reformatorii nobili și experiența lor
E lecție prin veacuri și pentru viitor.
Satana e la fel, așa lucrează el
Nimic nu s-a schimbat, are același zel.

Nădejdea lor în criză ca și a noastră-acum
E Domnul înălțat, doar El ne face drum.
Iar predici interzise de la amvoane-au fost
Vestite din palate la regi, oameni cu rost.

Oricine crede-n El nu va fi dat rușinii
Domnul ascultă ruga la toți, nu doar la unii
Și vine-n ajutor, clădește deci pe stâncă
Pe piatra unghiulară cu lacrimi ori prin muncă.