REFORMAȚIUNEA ÎN FRANȚA

Tragedia veacurilor 18 decembrie 2020

REFORMAȚIUNEA ÎN FRANȚA
de Oana Tamazlicariu

Prin veacuri ce-au trecut, reformatori și oameni ai Scripturii
Au încercat s-aducă doar purul adevăr făpturii,
Pe care Dumnezeu într-un Eden frumos
Nu l-a constrâns deloc s-aleagă cu folos…

Dar după toate ce-n istorie am citit
Oricine Romei și Papei s-a împotrivit,
Și nu a ascultat de ordine, edicte
A fost batjocorit, amenințat, spre- a nu crea conflicte.

Cu moartea , cu tortura și cu focul
Și scoși din a lor case, nemaigăsindu-și locul.
Căci niciodată Roma pe oameni n-a lăsat
Să cerceteze-n Carte cum Domnul i-a rugat.

Iar oridecâteori lumină se făcea
Prin mintea celor mulți ce nu știau de ea.
Din nou înăbușeau ce alții cu trudire
Făceau grele eforturi crezând în mântuire.

Așa s-a întâmplat și-n Franța, la Paris
Lefevre le-a adus atunci frumosul vis,
Acelor ce-L doreau pe Dumnezeu ca Tată
Dar o procesiune stârnitu-s-a îndată.

Berquin, un nobil și vrednic cavaler
Susține pân-la moarte în fața-celui cler,
Că Biblia e arma cu care el se bate
Și regelui i-a spus că Papii n-au dreptate.

Preoții s-au jurat să-i scoată pe eretici,
La eșafod s-ajungă, de asta doar sunt vrednici.
Iar Calvin continuă să ducă mai departe
Scriptura ce-a tradus-o Lefevre-n altă parte.

Dar iarăși Papistașii cu Francisc împărat ,
S-au lepădat de Domnul, pe toți i-au condamnat
La moarte, de n-ascultă de Roma cea păgână
Căci turnători mereu ea are la-ndemână.

Care oricând ridică doar mâna, fără glas
Spre cei care odată făceau cu ei popas.
Astfel în întuneric au stat sute de ani
Și-n țară au pătruns curente de doi bani.

Farel și-a început în Elveția lucrarea
Ca-nvățător umil ce-și asculta chemarea.
Prin dragii lui elevi, ajunse la părinți
Scriptura și-Adevărul, la oamenii cuminți.

Apoi urmă Froment, la fel făcu și el.
În clasa lui erau ascultători cu zel,
Părinții ce primeau broșuri, Noi Testamente
Ei le distribuiau pe-ascuns literalmente.

Calvin lucră-n Geneva treizeci de ani să pună
Biserica-n picioare, morală, dreaptă, bună.
El deveni unealta în mâna lui Hristos
Dorind viața bună oricărui păcătos.

Geneva cea creștină a devenit sălaș
Pentru flămând, pribeag și-acel fără locaș.
Ei țara și-au lăsat fugind peste hotare
Loviți fiind de aspra și greaua încercare.

După o vreme-apoi se întorceau acasă
Fie-n Olanda, Spania, cu Pâinea cea gustoasă.
În Franța hughenoții sau puritani englezi,
Făclia aprindeau, duceau cu ei dovezi.

Reforma s-a făcut cu iezuiții-n spate,
Cu Papa ce dădea pe-acei creștini la moarte
Căci Domnul ridică bărbați curați la suflet,
Să ducă mai departe Scriptura-n al lor umblet.