REFORMAȚIUNEA ÎN ȚĂRILE DE JOS ȘI SCANDINAVIA

Tragedia veacurilor 28 decembrie 2020

REFORMAȚIUNEA ÎN ȚĂRILE DE JOS ȘI SCANDINAVIA
de Oana Tamazlicariu

Încă de timpuriu în Țările de Jos
Tirania papală pe oameni i-a tot ros.
Și doi episcopi mari s-au răsculat atunci
Căci Papa aducea dispreț peste Porunci.

După un secol alții au protestat din nou.
Călătoreau prin țări, ducând ca un ecou
Scriptura, răspândind al ei prea dulce miez
Și au tradus-o-n versuri poporului olandez.

În ea nu erau glume, nici fleacuri, nici povești
Făr-amăgiri deșarte, ți-arată ea cum ești.
Și adevărul bun descoperit ușor
Era la îndemână oricărui doritor.

Și persecuții iarăși au început să cadă,
Dar și creștinii mulți în Domnul să se încreadă.
Menno Simons, catolic, preot mare,
Dori să Studieze Scriptura cu ardoare.

Văzu-într-o bună zi pe un martir căzând
Ghilotinat, căci iată s-a botezat crezând
Că primul lui botez degeaba l-a făcut,
Fiind prea mic să știe, să creadă n-a știut.

Nici Menno n-a găsit nimic în ce privește
Botezul la copii, cum Papa poruncește.
Citi, că dimpotrivă credința, pocăința
E o condiție clară, aceasta e cerința.

Menno și-a dedicat viața predicării.
Douăzeci și cinci de ani, el a răspuns chemării.
Călătorind prin nordul Germaniei, Olandei
Umil el câștigă…pe oameni cu temei.

Mulți și-au dorit Cuvântul, știau cum înainte
Carol și Filip tare au interzis ca sfinte,
Citate din Scriptură, să nu se-audă-n țară,
Oricine o citea pe rug avea să moară.

Sub Wilhelm de Orania cunoaște libertatea
Poporul olandez, se-nchină precum Cartea
O cere și cum ei, cu dor au așteptat
Să nu fie constrânși în cugetul curat.

În Danemarca Tausen, închis și-n mănăstire
Prin gratii la tovarăși, le-a spus de mântuire.
Apoi printr-un edict, regele oferi
Protecție celor care pe Hrist Îl vor vesti.

Iar Noul Testament în daneză s-a tradus.
Cuvântul de cei răi, nu a mai fost distrus.
Și Danemarca rece primi credința bună
În țară se-așezase a liniștii cunună.

Olaf și Laurentius Petri, conduși de Melanchton
Și Luther cu-adevăruri, în Suedia dau ton.
,,Primiți învățătura de la părinții sfinți
Ce e în concordanță cu Biblia-n putinți.

Căci modul clar și simplu de a o înțelege
Vine de la Hristos, în Ea El este Lege.
Iar regele de-atunci primi credința vie
Olaf avu favoarea de-a fi din nou făclie.

Așa și suedezii primiră-n limba lor
Scriptura, fu tradusă și dată tuturor.
Suedia deveni o fortăreață bună
Putere, măreție și toate-i mergeau strună.