REFORMATORII ENGLEZI DE MAI TÂRZIU

Tragedia veacurilor 1 ianuarie 2021

REFORMATORII ENGLEZI DE MAI TÂRZIU
de Oana Tamazlicariu

Deși pecetluită ajunse la lumină
În Anglia Scriptura, prin Tyndale, fără vină.
La fel cum o făcu și Luther pentru-ai săi
Mânați de Duhul Sfânt, au dus-o-n munți și văi.

Tyndale convingerea-și susține fără teamă.
La toate-nvățăturile poporul să ia seamă.
De sunt adevărate ori nu, să dovedească
Cu Biblia, ce-i etalonul în viața pământească.

Mulți au crezut atunci, dar Papii-au alungat
Pe Tyndale și-n Germania cu greu el a plecat.
Aici a tipărit și Noul Testament
Trei mii de exemplare, al Angliei pansament.

Plăti un preț prea mare Durhan ca să distrugă
Acele Biblii, iată, ediții noi dau fugă.
Muri pentru credință Tyndale ca un martir
În urmă-i Barnes, Frith și Ridleys duc lumii suvenir.

„Conducător nu este să nu fie obligat
Nici regele, împăratul și nici un magistrat
S-asculte de Cuvânt, de Însuși Dumnezeu”
Cum Latimer spunea de la amvon mereu.

În Scoția, Columba, Lolarzii mai apoi
Au răspândit sămânța ca martori buni, vioi.
Iar Hamilton și Wishart, de origini princiare
Lăsat-au pe John Knox să bată-n clopot tare.

John Bunyan, Baxter, Flavel cu Alleine împreună
Au apărat credința, prin cărți dând vestea bună.
Whitefield și frații Wesley, cam peste ani o sută
Devin drept purtătorii Luminii-n noaptea mută.

După hirotonire au fost spre misiune
Trimiși prin cele-Americi, cu veștile lor bune.
Pe blânzii frați Moravi pe vas i-au întâlnit,
Și multe adevăruri noi au descoperit.

O vreme-au stat la ei…, când s-au întors în țară,
Lucrarea de făcut acum era mai clară.
Ei au organizat Uniunea Metodistă,
Rupând formalități prin viața pacifistă.

Wesley a arătat că este armonie,
Între Scriptura Sfântă și Legea-i mereu vie.
E scrisă-n inimi noi, pe table, în conștiință
De Dumnezeu e dată, păstrați-o-n umilință.

Prin Lege se cunoaște păcatul pe deplin
Iar sângele lui Hrist ispășitor Divin.
E gata ca să spele, să facă sănătos,
Pe omul cel bolnav și-adesea păcătos.

La încheierea vieții, Wesley avea…mulți adepți
Dar nimeni nu cunoaște pe-acei curați și drepți,
Ce-n Domnul au crezut și se vor mai încrede
Îi vom găsi în Ceruri, răscumpărați…se vede.