UN REFORMATOR AMERICAN

Tragedia veacurilor 31 ianuarie 2021

UN REFORMATOR AMERICAN
William Miller, un fermier drept și cinstit,
Ales de Dumnezeu pentru-a vesti venirea Celui mult dorit,
Avea un caracter fără reproș, echilibrat în toate cele,
Cu dragoste de studiu și Cuvânt, a asistat și la căderi de stele.

,,Ce este veșnicia oare și moartea de ce mai există?”
,,Degeaba m-am jelit, fără nădejde, căci întrebările persistă.”
Doar Biblia, ea scoate-n evidență că avem Mântuitor, salvare,
O stâncă în oceanul vieții, lumină, candelă, cărare.

Și omul chiar nepriceput, în ea nu rătăcește
Compară texte, te trimite, prin Duhul îți vorbește.
Miller a înțeles Scriptura…, că Însuși Domnul vine
Cu un strigăt, cu glasul de Arhanghel, cu trâmbița, revine.

Iar morții drepți vor învia, cei vii vor fi schimbați,
Ce-a fost prezis s-a împlinit, buni, răi, sunt separați.
Răsplată bună vor primi acei ce s-au temut
De Dumnezeu și L-au făcut în viața lor un scut.

Miller vorbi cu exactitate de acel timp profetic,
Din anii patru sute cincizeci și șapte ( î.Hr. ), a socotit un pic.
Atunci, decretul Artaxerxe l-a dat ca să zidească,
Din nou Ierusalimul, frumos să strălucească.

Vor trece șapte săptămâni, apoi șaizeci și două.
Deci adunate împreună vor fi șaizeci și nouă.
Patru sute optzeci și trei de ani înseamnă și astfel se întind,
Până în anul douăzeci și șapte ( d. Hr. ) când :

Isus a fost botezat de Ioan în acea toamnă,
Cu mulți va încheia un Legământ de-o săptămână
La mijlocul ei va face să înceteze Jertfa și darul de mâncare.
În anul treizeci și unu deci, Domnul e răstignit și moare.

Această săptămână e ultima profetizată.
Total sunt șaptezeci, se-ncheie-n treizeci și patru, iată.
Ștefan atunci a fost ucis cu pietre
Și Evanghelia dusă la neamuri, în a lor vetre.

Iar Daniel spunea de seri și dimineți,
Chiar două mii trei sute, din ele să scădeți
Vreo șaptezeci de săptămâni, o zi pentru un an,
Deci patru sute nouăzeci de ani, aceștia nu-s în van.

O mie opt sute zece, rămân după egal,
La care adăugăm treizeci și patru, anul și vom avea total :
O mie opt sute patruzeci și patru, e anul când
„Sanctuarul va fi curățit,” începe Judecata, ne vine-al nostru rând.

Miller a fost ca Noe, batjocorit de lume,
Satana încercă să strice bunul nume,
Al lui și al Soliei Advente ce trecea
Prin inimă, prin cuget…pe mulți îi convertea.

Biblia nu-i sigilată, nici profețiile nu sunt
Cum alții vor pretinde, aici, pe-acest pământ.
Apocalipsa-i taina, e cartea cea deschisă
Descoperită nouă, dată în dar, promisă.