VRĂJMĂȘIA DINTRE OM ȘI SATANA

Poezii 27 septembrie 2021

VRĂJMĂȘIA DINTRE OM ȘI SATANA
de Oana Tamazlicariu

„Vrăjmășie voi pune între tine și femeie”
Tu îi vei zdrobi călcâiul și ea capul ție.
Sentința cea divină era o profeție,
Prefigură conflictul ce urma ca să vie.

În care implicați vor fi toți ce-au trăit
Și toți ce se vor naște de-acum pân la sfârșit.
Când omul a călcat Legea Lui Dumnezeu
A devenit un păcătos, părtaș cu-acela rău.

Iar vrăjmășia lui este atât de-aprinsă,
Căci oamenii sunt grija Lui Dumnezeu, nestinsă.
El ne va da putere să biruim în toate,
Isus a biruit și a învins răul prin moarte.

Urmașii lui Hristos nu pot fi în armonie
Cu cei ce îl doresc pe Satan căpetenie.
Ei fac doar voia lui când seduc, amăgesc,
Seamănă ură între frați și rele glăsuiesc.

Le place răzvrătirea, se luptă, concurează
Și prin cămin, biserici, pe oameni ruinează.
Satana vrea să-nvingă poporul lui Hristos,
Să rupă bariera-ntre creștin și păcătos.

Iar cei ce vor alege cu el asocierea
Vor suferi nespus, vor pierde mântuirea.
Deci „fiți treji și vegheați” căci leul dă târcoale,
Răcnește, vrea să-nghită pe-acela care-i moale.

„Vă îmbrăcați cu-armura lui Dumnezeu” și-n rugă,
Să stăruiți de Tatăl, ca diavolul să fugă.
Căci niciun om nu poate să fie biruit,
Decât cu a lui voie, după ce-a consimțit.